تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، نبش هتل ایرانشهر، پلاک 85 .
021-8846493

ایمیل: [email protected]
وب سایت: shakilnegar.ir
منطقه آزاد چابهار، فاز 2 کارگاهی، خیابان تولید، سوله 184-1 .
054-35314011

ایمیل: [email protected]
وب سایت: shakilnegar.ir