شرکت توسعه ماشینهای اداری شکیل نگار منطقه آزاد چابهار با هدف بازسازی ماشینهای اداری (دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر) از سال 1383 شروع فعالیت کرد.

این شرکت دفتر مرکزی را در منطقه آزاد چابهار تاسیس و در ادامه  با توجه به توسعه شرکت شکیل نگار دفتر را در تهران تاسیس نمود

شکیل نگار در راستای حمایت از نیروی کار ایرانی و استفاده از جوان‌های متخصص، آموزش‌های تخصصی را به پرسنل خود آغاز نمود. این آموزش‌ها از تعمیرات و سرویس انواع دستگاه‌های فتوکپی شروع و بعد از مدتی به تعمیرات و سرویس دستگاه‌های پرینتر ادامه پیدا کرد.