10.XX.YY SUPPLIES MEMORY ERROR
این پیغام خطا مربوط به چیپ کارتریج میباشد که نمایش دهنده اصل نبودن چیپ کارتریج یا خود کارتریج است. که البته با تایید و زدن دکمه ok دستگاه به کار خود ادامه میدهد.
⚠️11.XX Internal Clock Error ERROR
این پیغام خطا عموما در هنگامی دستگاه روی تاریخ و ساعت تنظیمی خطایی ببیند نمایش داده میشود و با تنظیم زمان و تاریخ رفع میشود . در صورتی که مکرر نمایش داده شود باید باطری روی فورمتر تعویض شود.
⚠️13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA
13.01, 13.03 JAM IN TRAY (X)
13.06 and 13.12 JAM INSIDE REAR DOOR
این پیغام های خطا زمانی نمایش داده میشود که کاغذ در داخل دستگاه در نواحی مختلف گیر کرده باشد.
با درآوردن کارتریج و در آوردن کاغذ داخل دستگاه مشکل رفع میشود البته گاهی از اوقات یکی از سنسورها به واسطه ریختن تونر در داخل سنسور و کور شدن آنها نیز این پیغام به نمایش در می آید که با تمیز کردن و باد گرفتن دستگاه مشکل رفع میشود.

لیست خرابی های  ( error پرینترهای لیزری) Hp

این ارور مربوط به گیر کردن کاغذ داخل دستگاه میباشد.
🛑20 insufficient memory
این ارور به معنی این میباشد که حجم فایل ارسالی از کامپیوتر بزرگتر از رم دستگاه میباشد.
🛑41.3 unexpected size in tray xx
این ارور مربوط به این میباشد که طول کاغذ از طول تعریف شده بلند تر یا کوتاهتر میباشد البته گاهی به دلیل چسبیدن دو برگ کاغذ به هم نیز این اتفاق می افتد.
🛑49.xxxx printer error
این ارور مربوط به اعلام خرابی firmware میباشد البته به دلیل بلند بودن بیش از حد طول کابل پارالل یا فرسودگی کابل هم پیش میاید.
🛑50.x fuser error
این ارور به معنی بروز مشکل در فیوزینگ دستگاه میباشد
🛑52.xx printer error
این ارور نمایش دهنده خرابی لیزر اسکنر میباشد.
🛑55.x printer error
این ارور به معنی ارتباط ناقص بین برد دی سی و فورمتر میباشد.
🛑57.x printer error
این ارور به معنی خرابی فن دستگاه میباشد.
🛑59.xy printer error
این ارور به معنی خرابی موتور اصلی میباشد.